Contract Cursus HA1R

ALGEMEEN:

 

Hairweave Company in samenwerking met HA1R 

KVK: 56886356

Btw nummer: NL178398925B01

EORI Nummer: NL1717112304

Tel: 0031 629209221

 

De opleiding van HA!R wordt gegeven in de salon Houten (nabij Utrecht)

HOUTEN - CASTELLUM 

Cella Helvetica 15

3995 XV Houten - winkelcentrum Castellum

 

1.0  HA!R is ten aller tijde gerechtigd een opleiding te annuleren of een datum te verzetten. Terugbetaling zal dan binnen 7 werkdagen na annulering uitgevoerd worden.

1.0 A Hair zal bij te weinig aanmeldingen de opleiding verplaatsen naar de eerstvolgende beschikbare datum daaropvolgend.

1.0 B Bij te veel aanmeldingen zal er een wachtlijst ontstaan op volgorde van de gegeven data in de webshop. Indien nodig zal er in overleg met de cursist extra data gepland worden. 

2.0 Om het groeien van HA!R gelijkmatig over Nederland te laten verdelen, is het van belang om door te geven in welke woonplaats je de methode van HA!R wilt toepassen. Zo houdt HA!R rekening met verdeling van jouw teamgenoten in Nederland. Zo kan elke kandidaat die een diploma behaald heeft van HA!R een goede opstart maken voor het opbouwen van een klantenbestand.

2.0 A HA!R is gerechtigd op basis van de gekozen woonplaats een kandidaat te weigeren voor het volgen van de opleiding in belang van andere HA!R teamgenoten.

3.0 Voor het starten van de opleiding dient de kandidaat een contract te tekenen met o.a. alle punten van de Algemene Voorwaarden van HA!R.

3.0 A Bij het weigeren van het tekenen van het contract is HA!R gerechtigd de opleiding te annuleren. De kandidaat krijgt dan 100% van het aangekochte opleidingsbedrag terug gestort binnen 7 werkdagen op de bankrekening.

3.0 B Het contract kunt u onderstaand inlezen.

4.0 Alle vestigingen van HA!R zijn deel van een team. Om onderlinge concurrentie te voorkomen is het van belang dat elke kandidaat die de HA!R methode toepast zich houdt aan de vastgestelde prijsstelling van HA!R. 

4.0 A Bij het overtreden van deze vastgestelde prijsstelling is HA!R gerechtigd een boete in rekening te brengen. Deze boeteregelingen zijn vastgelegd in het onderstaand contract van HA!R.

5.0 De kandidaat van HA!R, die de methode in een salon gaat toepassen wordt geadviseerd de naam HA!R haarverlenging te vermelden naar de klanten toe. Dit is mogelijk naast de naam van een eventuele eigen salon.

6.0 Voor het inkopen via de webshop van HA!R, dient de kandidaat een opleiding te hebben gevolgd van HA!R en in het bezit te zijn van een certificaat. 

6.0 A Voor het inkopen via de webshop dient de kandidaat in het bezit te zijn van een kamer van koophandel nummer.

6.0 B Voor het inkopen via de webshop krijgt de kandidaat via HA!R een account met een gebruikersnaam en wachtwoord.

6.0 C Het is verboden jouw persoonlijke HA!R account over te dragen aan derden. 

 

7.0 Het is verboden de producten van de webshop van HA!R door te verkopen aan andere concurrenten anders dan HA!R teamgenoten.

7.0 A Het is toegestaan de producten van de webshop van HA!R door te verkopen aan klanten van HA!R.

8.0 Het is niet toegestaan de methode van HA!R door te leren aan derden. Boeteclausules vermeld in het contract dat getekend moet worden, voordat de opleiding van start gaat. 

8.0 A Personeel dient altijd opgeleid te worden via opleidingsinstituut HA!R om de kwaliteit te waarborgen in belang van alle teamgenoten van HA!R. 

 

CONTRACT HA!R

 

Ondergetekenden:

Mevrouw S. van Brosten en mevrouw D. van Impelen handelend onder de naam Hairweave Company, onder andere gevestigd te (3223 AK) Hellevoetsluis aan de Moriaanseweg Oost 66, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw S. van Brosten en mevrouw D. Van Impelen, met KvK-nummers 56886357 en 59085363 verder te noemen HA!R.

 

en

 

de heer / mevrouw … geboren te … op …., wonende aan de … te …., burgerservicenummer … verder te noemen kandidaat,

 

verklaren het volgende overeengekomen:

 

Formule HA!R

Deze unieke methode wordt gekenmerkt door de volgende eigenschappen en handelingen:

a. HA!R heeft een unieke methode ontwikkeld voor haaropvulling en haarverlenging, waarbij gebruik wordt gemaakt van een superdunne flexibele rubberen bevestiging met een verbinding van een lint wat met naald en draad aan het eigen haar word bevestigd.

b.HA!R maakt vlak onder de kruin een flinterdun bevestigingsrandje met Ficus Elastica rubber en een draad. Op deze bevestiging wordt met naald en draad een haarverlenging geplaatst.

c. Het gebruik van de handelsnaam HA!R, dochter onderneming van Hairweave Company. 

 

Artikel 1 

1.1 Het voorschrijven door HA!R van de bepaling van de verkoopprijs op de genoemde formule van HA!R.

Deze prijzen zijn ten alle tijden gelijk of hoger aan de prijsstelling van dochter onderneming Hairweave Company.

 

Artikel 2

2.1. Kandidaat betaalt bij ondertekening van deze overeenkomst aan HA!R een bedrag voor een gekozen opleiding in de webshop. Dit eenmalige instapbedrag is inclusief cursus, maar exclusief herexamen, starterspakket, bossen silk hair van iedere kleur, ficus elastica rubber, klossen garen, lint, naalden, puntkam, weefrek, klemblok, haarklemmen, haakje, mesje, krulbuizen, verwijderingsvloeistof, promotiemateriaal, bonnen en garantiebewijzen.

 

Artikel 3

3.1. Het is kandidaat verboden filialen of nevenvestigingen te exploiteren zonder schriftelijke toestemming van HA!R.

3.2. Het is kandidaat verboden de Hairweave formule te exploiteren buiten de afgesproken regio.

3.3 Het is kandidaat niet toegestaan de artikelen gekocht op de website van HA!R door te verkopen aan derden

3.4. Derden worden ten aller tijde opgeleid via opleidingsinstituut HA!R om de kwaliteit te waarborgen in belang van de Formule van HA!R. Het is verboden personeel of derden zelf de HA1R methode te leren.

3.5. Kandidaat wordt nadrukkelijk geadviseerd de artikelen aangeboden op de website van HA!R bij uitsluiting te kopen van de keten om de kwaliteit te waarborgen in belang van de Formule van HA!R.

 

Artikel 4

4.1 Als kandidaat zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk naleeft, moet hij direct een boete betalen van EUR 500,-- voor iedere overtreding of voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.  Zolang kandidaat zijn verplichtingen niet nakomt is HA!R gerechtigd hun dienstverlening op te schorten.

4.2 Kandidaat erkent dat hem bij deze strikte geheimhouding is opgelegd, zowel tijdens als na beëindiging van de overeenkomst, ter zake van alle gegevens respectievelijk bijzonderheden van de onderneming, de formule en de aangeleerde technieken. Deze plicht tot geheimhouding geldt tevens ten aanzien van de gegevens c.q. bijzonderheden die klanten, relaties en opdrachtgevers van de onderneming betreffende. 

4.3. Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de uitvoering van deze overeenkomst, worden voorgelegd bij de daartoe bevoegde rechtbank.

4.4. Uitsluitend Nederlands recht is op deze overeenkomst van toepassing.

4.5 . De overeenkomst is geldig voor onbepaalde tijd en geldig vanaf het moment van tekenen.

© 2018 - 2024 HA!R het opleidingsinstituut voor haarverlenging | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel